Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > Programy Wapro > WAPRO MAG informacje > WAPRO MAG aktualizacja
Programy Asseco Wapro
Alatea-złoty dealer
Wapro aktualności
JPK - jednolity plik kontrolny
Programy WAPRO - home
Aktualne wersje
Promocje Wapro
Cennik Asseco Wapro
Wapro linie
moduły Wapro
Wapro przeznaczenie
Cennik Wapro
 

 

 

 

Promocje Asseco WaproWapro demoCennik programów Waproprogramy Wapro sprzedażAsseco Wapro aktualizacja

WAPRO MAG wersja 8.30.0 aktualizacja - ceny i informacje o najnowszej wersji na rok 2018

Zmiany w wersji 8.30.0 (02.10.2017)  
 • OFERTY
 • Dodano w programie moduł Ofert (zakładka CRM) w wariancie Prestiż i Prestiż Plus.
  • Moduł umożliwia dodawanie dokumentów ofert dla kontrahentów
  • Moduł umożliwia tworzenie wielu wersji tej samej oferty z zachowaniem poprzedniej
  • Moduł umożliwia realizację wielu ofert na jedno zamówienie
  • Moduł umożliwia tworzenie grupowe jednego zamówienia do jednej oferty dla zaznaczonych ofert
  • Moduł umożliwia konfigurację statusów i numeracji dokumentów dla ofert
  • Moduł umożliwia automatyczną wysyłkę powiadomień
  • Dodano obsługę schowka pozycji dla ofert
  • Dodano mozliwość przeniesienia pozycji ofert na zamówienie za pomocą schowka
 • OGÓLNE
 • Dodano nowy sposób wyświetlania okien w trybie zakładkowym. Dodano także nowy parametr w konfiguracji użytkownika | parametry wyświetlania | Pasek zakładek głównych kartotek - domyślnie ustawiony na Tak, po ustawieniu na Nie okna będą wyświetlane kaskadowo
 • Dodano nowy parametr użytkownika | parametry wyświetlania | Dwuklik lewym klawiszem myszy = Edycja|Podgląd, domyślnie Edycja - umożliwia on przestawienie działania systemu tak aby w trakcie podwójnego kliknięcia na zapisie zamiast edycji pojawiło się okno podglądu.
 • Dodano pole nazwa c.d. w nagłówku okna historia przychodów i rozchodów towaru.
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy | dokumenty handlowe | Uzupełnij lukę w numeracji - umożliwia on uzupełnienie automatyczne luki w numeracji powstałej w wyniku skasowania wcześniejszej faktury z bieżącego dnia w przypadku numeracji automatycznej.
 • Dodano logowania w aktywności użytkownika zmian w rachunku bankowym firmy.
 • Wydłużono pole Opis w rozrachunkach do 250 znaków.
 • Dodano parametr w konfiguracji użytkownika | parametry artykułu | Filtrowanie intuicyjne = Kasuj|Pozostaw - określa on czy podczas wprowadzania towaru na dokument i wyszukiwaniu intuicyjnym system ma kasować wartość przy kolejnym otwarciu okna czy ją pozostawić
 • DOKUMENTY HANDLOWE
 • Dodano możliwość ustawienia na oknie dokumentów handlowych jaka data ma być brana pod uwagę po ustawieniu filtra globalnego daty (Data wystawienia, data sprz./zak., data otrzymania).
 • Dodano automatyczne zdejmowanie znacznika Zaksięgowany na dokumencie handlowym po jego usunięciu z systemu WAPRO Fakir na wspólnej bazie danych.
 • Dodano pobieranie terminu płatności z danych kontrahenta na dokumencie korekty.
 • Dodano skalowanie zdjęć w panelu szczegółów na oknie sprzedaży detalicznej.
 • Dodano automatyczne ustawienie kursora w pole numer w przypadku realizacji zamówienia do dostawcy na fakturę zakupu w trybie ręcznej numeracji.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów handlowych po stawce VAT pozycji dokumentu.
 • Dodano parametr w konfiguracji użytkownika | okno sprzedaży detalicznej | Zmiana formy płatności = Pytaj|Zmieniaj - określa czy podczas zmiany formy na oknie sprzedaży detalicznej system ma nadpisać formę czy pytać użytkownika.
 • Dodano nowy znacznik Pomijaj korekty cenowe dla ostatniej ceny sprzedaży w oknie Wyboru ceny sprzedaży dla pozycji dokumentu.
 • Dodano pobieranie danych o nazwie firmy z pola nazwa pełna (obcięte do 175 znaków) do sekcji Seller, Payee oraz SellerHeadquarters przy eksporcie faktury do pliku XML ECOD.
 • ASORTYMENT
 • Rozszerzono pole nazwa cd do 190 znaków.
 • Dodano pole Indeks producenta w kartotece asortymentowej o długości 230 znaków.
 • Dodano pole Indeks producenta do filtra wyszukiwania gdziekolwiek.
 • Dodano przenoszenie pól preferowany dostawca oraz znacznik wymuszaj z dostawy podczas powielania towaru.
 • Dodano opcję podglądu dokumentu magazynowego z poziomu okna historia obrotu magazynowego.
 • KONTRAHENCI
 • Dodano możliwość przypisania rachunku domyślnego dla danego kontrahenta z rachunków firmy.
 • Zmodyfikowano znacznik sprawdzania ostatniej ceny dla kontrahenta aby w przypadku pierwszej weryfikacji nie wykazywała wzrostowej ceny.
 • Dodano nowe kolumny w zakładce Weryfikacja w liście szczegółów kontrahentów - Data rozp. dział. GUS oraz Data zak. dział. GUS - prezentują datę rozpoczęcia i zakończenia działalności zarejestrowaną w systemie REGON.
 • ZAMÓWIENIA
 • Odblokowano operacje dodatkowe zamówieniach w trybie podglądu.
 • Dodano na oknie planowane odbiory pole z uwagami zamówienia.
 • Dodano na oknie realizacji zamówień na dokument magazynowe zapamiętywanie sortowania listy.
 • Dodano na oknie realizacji zamówień na dokument magazynowe kolumnę Kod kreskowy.
 • Dodano możliwość filtrowania po nazwie całej w oknie realizacji pozycji zamówienia.
 • Dodano parametr wydruku dla zamówienia od odbiorcy Nie drukuj logo
 • TABELE DODATKOWE
 • Dodano zmienną @FiltrDodatkowy, którą można ustawić w gnieździe przed otwarciem tabeli dodatkowej w celu przefiltrowania zapisów tabeli dodatkowej.
 • Dodano zmienną $KonBlokowanie w formularzu kontrahenta dotyczy polityki blokowania sprzedaży względem należności.
 • Dodano zmienną $IndeksProducenta w formularzu artykułu.
 • WYDRUKI
 • Dodano raport Kontrola biznesowa (CR) - umożliwia on analizę realizacji wszystkich etapów transakcji (od zamówienia, przez dok. magazynowy, handlowy aż do informacji o płatności). Dodatkowo prezentuje informację o statusie VAT/VIES podatnika.
 • Dodano możliwość zapisywania wydruków CR do e-dokumentów na głównych listach dokumentów.
 • Dodano na wydruku Zamówienie do Dostawcy specyfikację ilościową.
 • Rozszerzono na wydruku Magazyn - historia przychodów towarów oraz historia rozchodów towarów pole Nazwa kategorii dla wydruków z parametrem Tylko kategorie asortymentowe.
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość umieszczenia informacji jakim dokumentem zamówienie będzie realizowane.
 • Zoptymalizowano wydruk zamówienia aby w przypadku wydruku małej ilości kolumn pozostałe się rozszerzały.
 • Dodano możliwość wydruku specyfikacji ilościowej na wydruku paragonu niefiskalnego.
 • Dodano możliwość ustawienia sortowania wydruku paragonu niefiskalnego.
 • Dodano nową wartość parametru EDokum_PDF w wywołaniu modułu crystalrap.exe z wiersza poleceń jako typ dokumentu. Pozwala on zapisać raport CrystalReports jako załącznik do e-Dokumentów. Opcja dostępna tylko w przypadku wolnej licencji programu WAPRO Mag (jeśli wszystkie wykorzystane to moduł nie zapisze załącznika). Dostępne w wariancie Prestiż Plus.
 • ZLECENIA PRODUKCYJNE
 • Dodano operacje dodatkowe na zleceniach produkcyjnych.
 • Dodano możliwość wyboru jakim algorytmem (netto/brutto/brak przeliczania) mają być obliczone ceny produktu względem cen zakupu w trakcie zmiany definicji produktu.

 

 

Formularz zamówienia aktualizacji programów Asseco Wapro

Aktulizacja WF-MAG 7.9xx taniej

Nazwa firmy *
kod, miejscowość *
ulica, nr domu/lokalu *
NIP *
email
(ew. nr faksu)
*
telefon *
aktualizacja do *
nr licencji*** *
Uwagi  
 
* pola obowiązkowe
** aktualizacja terminowa przeznaczona jest dla użytkowników, którzy posiadają wersje oprogramowania 8.2x.x lub wyższe
*** numery licencji można odczytać w programie w Pomoc > Informacje o programie > zakładka Licencja
W przypadku zamówienia aktualizacji wielu modułów, prosimy wysłać formularz zamówienia tyle razy ile posiadają Państwo numerów licencji lub dopisać w uwagach pozostałe moduły oraz ich numery licencji.

.

.

WF-MAG aktualizacja

Aby zamówić aktualizacje lub dowiedzieć się o jej koszcie prosimy o przesłanie na adres mailowy biuro@alatea.pl następujących danych:

 1. Posiadane moduły oprogramowania Asecco Wapro i ich numery licencji (typu: Nxxxxxxxxx )
 2. Numer NIP firmy na którą zarejestrowany jest program.
 3. Dane do faktury jeżeli mamy wysłać informacje o cenie w postaci faktury Pro Forma *.

lub wypełnić powyższy formularz.

* faktura Pro Forma to dokument będący propozycją faktury VAT.
Nie jest dokumentem księgowym i nie niesie żadnych zobowiązań - jest informacją o kwocie zapłaty jaką należy uiścić przed wysyłką przez nas zamówionych u nas towarów.

 

Zasady aktualizacji programów WAPRO WAPRO MAG

WF-MAG aktualizacja VATCena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów Asseco WAPRO a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu.

Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 25% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 100 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 50% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 60% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 100 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości.

Przykład:
2 października 2017 r. do sprzedaży trafiły wersje płatne programów, oznaczone numerem 8.30


Użytkownik posiadający wersję 8.2x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 25% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.1x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 50% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.0x.x lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).

Bonus dla Nowego Klienta

Nowi użytkownicy systemów Asseco WAPRO otrzymują przez okres 7 miesięcy od daty rejestracji* systemu prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizacje na zasadach ogólnych.

Użytkownicy korzystający z aktualnej wersji oprogramowania uzyskują prawo do bezpłatnego wsparcia w zakresie pomocy technicznej.

* wydania pierwszego Kodu Aktywacyjnego

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
   
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej