Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Alatea 10 lat istnienia
 
 
  Strona Główna >
Programy Insert GT i Nexo
 
Sprzedaż i produkcja
 
Finanse i księgowość
 
Kadry i płace
 
Pozostałe programy
 
Aktualizacje
 
 
Nasi Klienci
Kontakt
 
 

 

 

 

Insert GT - cennik licencji dla firm Insert GT - cennik licencji dla biur rachunkowych Programy Insert - wersje demo - Rachmistrz GT, Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT i inne moduły Aktualizacje oprogramowania Insert

Aktualizacja Subiekt GT- aktualna wersja 1.35 HF2

Promocyjne ceny aktualizacji Subiekta GT (ceny netto):
terminowa * nieterminowa **
148,00 PLN 250,00 PLN
 

* Aktualizacja/upgrade/ulepszenie terminowe - dla użytkowników, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego - abonament roczny umożliwia pobieranie wszystkich przyszłych nowych wersji programu bezpłatnie przez okres roku od daty zakupu.

** Aktualizacja/upgrade/ulepszenie nieterminowe obejmuje wszystkie wcześniejsze zmiany w programie do daty zakupu aktualizacji oraz umożliwia pobieranie wszystkich przyszłych nowych wersji programu bezpłatnie przez okres roku od daty zakupu.

 

 

Cennik abonamentów na ulepszenia/aktualizacje znajduje się na stronie Insert GT aktualizacje

Formularz zamówienia aktualizacji programów Insert
Nazwa firmy *
kod, miejscowość *
ulica, nr domu/lokalu *
NIP *
email lub nr faksu *
telefon *
aktualizacja do *
nr licencji*** *
Uwagi  
 
* Pola obowiązkowe
** aktualizacja terminowa przeznaczona jest dla użytkowników, którzy wykupią abonament na kolejny rok nie później, niż miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego
*** numery licencji można odczytać w programie w Pomoc > Zarządzanie licencjami > Licencje podmiotu

W przypadku zamówienia aktualizacji wielu modułów, prosimy wysłać formularz zamówienia tyle razy ile posiadaja Państwo numerów licencji.

Subiekt GT - zmiany w wersji 1.35

 • Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów.
 • Dodano parametry Transakcji oczekujących.
 • Na dokumentach magazynowych i handlowych wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie.
 • Rozbudowano pola własne typu SQL o możliwość definiowania dodatkowych warunków filtrujących oraz wybierania danych za pomocą parametrów. Dla pól typu SQL wprowadzono min. takie parametry, jak: @MagazynId,@ RokObrotowyId, @UzytkownikId, @KontrahentId, @OdbiorcaId, @KategoriaId, @KasaId, @RachunekId, @PracownikId i inne. Pełną listę dostępnych parametrów oraz przykłady ich użycia można znaleźć w pomocy systemu w temacie "Pola własne".
 • Wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczej faktury detalicznej do wskazanych paragonów lub/i paragonów imiennych. Aby wypisać taki dokument, należy na liście paragonów w module sprzedaży detalicznej zaznaczyć żądane dokumenty (np. z użyciem klawisza CTRL i wskazaniem myszką) i wybrać opcję wystawienia faktury detalicznej. Uwaga! Jeśli na liście paragonów nie jest możliwe zaznaczanie więcej niż jednego dokumentu, należy w parametrach listy (SHIFT+CTRL+L) zaznaczyć opcję "Multiwybór".
 • W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów.
 • W danych towaru, na zakładce "Parametry" wprowadzono oznaczenie "Towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych". Jego zaznaczenie przy ustawieniu w parametrach handlowych na niedopuszczanie do powstania faktur mieszanych, spowoduje iż program zablokuje wstawienie takiej pozycji asortymentowej do dokumentu wystawianego dla podatnika czynnego, jeśli w dokumencie wybrano transakcję VAT inną niż odwrotne obciążenie (program nie pozwoli na powstanie faktury mieszanej).
 • W kartotece towarowej dodano operację zbiorczą oznaczania lub odznaczania towarów jako podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia.
 • W module "Parametry" dla parametru "Skróty klawiszowe" dodano możliwość zmiany przypisania klawisza INS dla dokumentów zakupu.
 • W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" dodano znacznik "Uwzględniaj zwroty do paragonów źródłowych". Zaznaczenie go spowoduje, iż do wynikowej faktury detalicznej zostaną pobrane pozycje ze źródłowych paragonów, lecz pomniejszone o ilość zwróconą na zwrotach ze sprzedaży detalicznej do paragonów źródłowych.
 • W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" wprowadzono znacznik "Blokuj edycję zawartości faktury wystawionej do paragonu". Zaznaczenie go spowoduje, iż w fakturze detalicznej wystawianej do wskazanych paragonów zostaną wczytane wszystkie pozycje z dokumentów źródłowych i program nie pozwoli na jakąkolwiek zmianę specyfikacji towarowej przez osobę wystawiającą fakturę detaliczną.
 • W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków.
 • W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj poprawianie paragonu, gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia zmianę specyfikacji paragonu źródłowego po wystawieniu do niego faktury detalicznej.
 • W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj usuwanie paragonu gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia usuwanie z systemu paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną.
 • W parametrach Subiekta GT, na zakładce "Inne" wprowadzono ustawienie obsługi faktur mieszanych. Dostępne są dwie opcje: "ignoruj", która jest kontynuacją dotychczasowego działania programu i nie narzuca żadnych zasad oraz opcja "nie zezwalaj". Zaznaczenie drugiej opcji nie pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, by w systemie pojawił się dokument z transakcją VAT krajową i towarem objętym odwrotnym obciążeniem przy transakcji z kontrahentem będącym czynnym podatnikiem VAT. Spowoduje to niedopuszczenie do pojawienia się w systemie faktury mieszanej, zawierającej asortyment częściowo opodatkowany na zasadach ogólnych i częściowo objęty odwrotnym obciążeniem.
 • W parametrach towarów i usług dodano możliwość opcjonalnego automatycznego nadawania nowo wprowadzanym do kartoteki towarom znacznika podlegania odwrotnemu obciążeniu. Dodano także możliwość automatycznego zaznaczania tego znacznika na podstawie PKWiU, przy czym ta druga możliwość działać będzie zarówno dla nowych, jak i edytowanych towarów, po wprowadzeniu lub zmianie kodu PKWiU.
 • W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków.
 • W parametrach zwrotu ze sprzedaży detalicznej, na zakładce "Powiązane" dodano znacznik "Blokuj dodawanie zwrotu, gdy do paragonu wystawiono fakturę". Zaznaczenie go spowoduje brak możliwości wystawiania zwrotu ze sprzedaży detalicznej do paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. W takiej sytuacji należy wystawić korektę wspomnianej faktury.

 

 


 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
   
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert Norma PRO Programy WAPRO rabat do 35% Migracja do enova z rabatem
Programy Wapro taniej