Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > Programy Wapro > WAPRO GANG informacje> WAPRO GANG aktualizacja
Programy Asseco Wapro
Alatea-złoty dealer
Wapro aktualności
JPK - jednolity plik kontrolny
Programy WAPRO - home
Aktualne wersje
Promocje Wapro
Cennik Asseco Wapro
Wapro linie
moduły Wapro
Wapro przeznaczenie
Cennik Wapro
 

 

 

 

Promocje Asseco WaproWapro demoCennik programów Waproprogramy Wapro sprzedażAsseco Wapro aktualizacja

WAPRO GANG wersja 8.30.0 aktualizacja - ceny i informacje o najnowszej wersji na rok 2018

Zmiany w wersji 8.30.0 (02.10.2017)
 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Zmieniono kolejność wprowadzania danych do „Ewidencji czasu pracy”. Obecnie „Czas pracy” jest wprowadzany przed określeniem godzin pracy. Umożliwia to wprowadzanie tylko ilości godzin pozostawiając domyślne godziny pracy.
 • W ewidencji czasu pracy dodano możliwość wprowadzania jednakowych danych za okres dłuższy niż jeden dzień. Datę końca okresu można wprowadzić po zaznaczeniu opcji „Wprowadź czas pracy dla zakresu dat”.
 • Dodano możliwość importu danych do „Ewidencji czasu pracy” z plików Excela. Szablon importu danych definiuje się w opcji „Konfiguracja -> Kreatory importu danych dla tabeli „Czas przepracowany”. Szablon ten jest uruchamiany po wyborze opcji „Import z arkusza Excel” w oknie „Ewidencja czasu pracy”.
 • W oknie kartoteki osobowej dodano możliwość wprowadzenia notatki dla osoby. Notatkę wprowadza się poprzez kliknięcie przy danej osobie na ikonkę w kolumnie N. Obecność notatki dla danej osoby jest sygnalizowania innym wyglądem ikony.
 • Język programu rozbudowano o polecenia obsługi kartoteki „Czas przepracowany”. Na polecenia składają się operacje typowe dla innych kartotek: Set, Next, Previous, Clear, Add, Put, Get. Przy czym wykorzystując polecenie Get należy zwrócić uwagę, że klucz kartoteki jest dwukomponentowy „data” i „godzina od”. Dostępne pola dla tej kartoteki to:
  „Kod” – identyfikator zapisu, „Id pracownika” – „Identyfikator” z tabeli „Pracownik”, „Data” – dzień, „Godzina od” – godzina rozpoczęcia pracy, „Godzina do” - godzina zakończenia pracy, „Czas pracy” – ilość godzin przepracowanych, „Koniec następnego dnia” – znacznik informujący o zakończeniu pracy innego dnia niż rozpoczęcie pracy.
 • Zwiększono stabilność działania modułu wykonywania poleceń języka programu poprzez wyłączenie rezerwacji miejsca na zmienne lokalne dla sekcji raportu WORD. Jeżeli mimo wszystko podczas działania programu wyczerpie się wolny obszar przeznaczony na zamienne lokalne pojawi się komunikat” „Wyczerpał się obszar przeznaczony na dane. Uruchom ponownie program i zgłoś problem producentowi. LastDataPoint=xxx”.
 • W „Ewidencji czasu pracy” udostępniono możliwość wprowadzania czasu pracy dla pracowników etatowych.
 • Wyłączono automatyczną aktualizację danych kartotek systemowych, jeżeli program pracuje w trybie licencji wstępnej.
 • Dodano komunikat o wyłączeniu aktualizacji danych kartotek systemowych, jeżeli program pracuje w trybie demonstracyjnym.
 • Poprawiono drukowanie numeru PESEL, NIPu, numeru dowodu, numeru paszportu i kodu urzędu skarbowego w wydrukach WORD w przypadku, gdy rozpoczynają się one od zera.
 • Wyłączono możliwość usunięcia osoby z kartoteki osobowej w przypadku, gdy nie jest ona przeniesiona do archiwum. Ponadto zablokowano możliwość usunięcia osoby która znajduje się na jakiejkolwiek liście płac.
 • Zmieniono nazwę kolumny w tabeli „Definicja kalendarza” z "Rozpoczęcie pracy następnego dnia” na „Zakończenie pracy następnego dnia”.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Zmieniono szatę graficzną wydruków związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych: „Zatrudnienie ZPCH art 28 ust 1 pkt 1b”, „Zatrudnienie ZPCH art 2 pkt 13 rozp. Komisji WE”, „Zatrudnienie ZPCH art 22”, „Zatrudnienie ZPCH”, „Zatrudnienie ZPCH – nakładcy”, „Rotacja pracowników”, „Zestawienie niepełnospr. dla ZPCH – nakładcy”, „Zestawienie niepełnosprawnych dla ZPCH”, „Osoby na dzień art 2 pkt 13 rozp. Komisji WE”, „Osoby niepełnosprawne na dzień art 28 ust 1 pkt 1b”, „Osoby niepełnosprawne na dzień”, „Osoby niepełnosprawne na dzień art 22” , „Osoby niepełnosprawne-wg.schorzenia” i „Ankieta osób niepełnosprawnych”.
 • Zmieniono szatę graficzną wydruków związanych z zatrudnieniem i urlopami: „Wykaz umów o pracę i angaży”, „Zest. urlopowe” i „Zest. urlopowe1”.
 • Dodano szablon graficzny WORD wydruku „Zestawienie danych osobowych konkretnej osoby”.
 • Do pozycji menu kartoteki osobowej „Inne dane” dla osób z zewnątrz dodano dwa raporty wykorzystujące dane z „Ewidencji czasu pracy”: „Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy” i „Wydruk ewidencji godzin wykonywania umowy zlecenia”. Wywołane tych raportów umieszczono również w menu „Raporty -> Wydruki umów cywilno-prawnych ”

 

Formularz zamówienia aktualizacji programów Asseco Wapro

Aktulizacje Wapro taniej

Nazwa firmy *
kod, miejscowość *
ulica, nr domu/lokalu *
NIP *
email
(ew. nr faksu)
*
telefon *
aktualizacja do *
nr licencji*** *
Uwagi  
 
* pola obowiązkowe
** aktualizacja terminowa przeznaczona jest dla użytkowników, którzy posiadają wersje oprogramowania 8.2x.x lub wyższe
*** numery licencji można odczytać w programie w Pomoc > Informacje o programie > zakładka Licencja
W przypadku zamówienia aktualizacji wielu modułów, prosimy wysłać formularz zamówienia tyle razy ile posiadają Państwo numerów licencji lub dopisać w uwagach pozostałe moduły oraz ich numery licencji.

 

Aktualizacja WAPRO GANG Kadry i Płace: informacje,zasady,ceny, zmiany w najnowszej wersji

Zasady aktualizacji

WF-Gang upgradeCena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów Asseco WAPRO a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu.

Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 25% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 100 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 50% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 60% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 100 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości.

Przykład:
2 października 2017r. do sprzedaży trafiły wersje płatne programów, oznaczone numerem 8.30


Użytkownik posiadający wersję 8.2x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 25% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.1x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 50% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.0x.x lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).

Bonus dla Nowego Klienta

Nowi użytkownicy systemów Asseco WAPRO otrzymują przez okres 7 miesięcy od daty rejestracji* systemu prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizacje na zasadach ogólnych.

Użytkownicy korzystający z aktualnej wersji oprogramowania uzyskują prawo do bezpłatnego wsparcia w zakresie pomocy technicznej.

* wydania pierwszego Kodu Aktywacyjnego

 

WF-GANG aktualizacja

Aby zamówić aktualizacje lub dowiedzieć się o jej koszcie prosimy o przesłanie na adres mailowy biuro@alatea.pl następujących danych:

 1. Posiadane moduły oprogramowania Asecco Wapro i ich numery licencji (typu: Nxxxxxxxxx )
 2. Numer NIP firmy na którą zarejestrowany jest program.
 3. Dane do faktury jeżeli mamy wysłać informacje o cenie w postaci faktury Pro Forma *.

lub wypełnić powyższy formularz.

* faktura Pro Forma to dokument będący propozycją faktury VAT.
Nie jest dokumentem księgowym i nie niesie żadnych zobowiązań - jest informacją o kwocie zapłaty jaką należy uiścić przed wysyłką przez nas zamówionych u nas towarów.

 

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
   
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej