Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > Programy Wapro > WAPRO MAG Mobile 2 informacje > WAPRO MAG Mobile aktualizacja
Programy Asseco Wapro
Alatea-złoty dealer
Wapro aktualności
JPK - jednolity plik kontrolny
Programy WAPRO - home
Aktualne wersje
Promocje Wapro
Cennik Asseco Wapro
Wapro linie
moduły Wapro
Wapro przeznaczenie
Cennik Wapro
 

 

 

 

Promocje Asseco WaproWapro demoCennik programów Waproprogramy Wapro sprzedażAsseco Wapro aktualizacja

WAPRO MAG Mobile wersja 8.30.0 aktualizacja -
ceny i informacje o najnowszej wersji na rok 2018

Zmiany w wersji 8.30.0 (02.10.2017)
 • OSTRZEŻENIE:
  Wersja 8.30.0 wymaga do poprawnej pracy aktualnej wersji programu WAPRO Mag (8.30.0 lub wyższej)
 • W wersji Android
 • Zdjęcia w ankiecie
  • Umożliwienie przesłania wizualizacji pracy naszego przedstawiciela handlowego, znacząco zwiększa możliwości analizy środowiska jego pracy i ma zastosowanie w wielu procesach biznesowych.
  • Monitorowanie wystawy produktów własnych czy konkurencji, umiejscowienia ich na półce, to tylko niektóre możliwości zastosowania.
  • Funkcja umożliwia wykonanie zdjęcia podczas przeprowadzanej wizyty lub w ankiecie pracowniczej. Zdjęcie dodaje się w formie odpowiedzi na pytanie zadane w ankiecie. Po aktywacji dodatkowego parametru możliwe jest również dołączenie pliku z galerii urządzenia mobilnego. Zdjęcie po wykonaniu, jest umieszczane na karcie pamięci i automatycznie kompresowane podczas wysyłki, by znacząco nie obciążać bazy mobilnej oraz transmisji danych.
 • Dodano możliwość usuwania zatwierdzonych ankiet
 • Zdjęcia produktów
  • Funkcjonalność umożliwia prezentację produktów, automatyzując proces przesyłania zdjęć na urządzenie mobilne.
  • Zdjęcia z WAPRO Mag są transferowane do Konsoli zarządzającej. Domyślnie zdjęcia na urządzenie nie są pobierane. W parametrze można ustawić pobieranie zdjęcia domyślnego lub transfer wszystkich zdjęć. Zdjęcie jest dostępne w liście artykułów i jest to pierwsze domyślne zdjęcie z WAPRO Maga. Po wyborze tego zdjęcia zostanie wyświetlone na pełnym ekranie, przesunięcie ekranu w lewo umożliwia przejście do kolejnych zdjęć.
  • W karcie produktu dostępna jest galeria zdjęć. Każde zdjęcie można powiększyć wybierając z listy. W tym elemencie również jest możliwe przechodzenie do następnego zdjęcia przesuwając ekran w lewo.
 • Aktualizacja zabezpieczeń związana z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa implementacją interfejsu X509TrustManager
  • Aktualizacja zabezpieczeń.
 • Ukrycie kolumny rabat na wydruku oferty
  • Dodatkowy parametr wydruku ukrywającego rabat dla dokumentu oferta.
 • W wersji Android / Win / PDA
 • Dodano obsługę symbolu magazynu do raportowania dla dokumentów handlowych
  • Maska numeracji dokumentów handlowych faktura oraz paragon, została rozszerzona o możliwość umieszczenia magazynu użytkownika, oznaczonego magazynem do raportowania w Konsoli zarządzającej.
  • Dodano obsługę blokad założonych na płatnika, blokuj obrót magazynowy oraz blokownie sprzedaży w zależności od przekroczonych terminów płatnika.
  • Blokada płatnika w zakresie przekroczonych rozrachunków lub ręcznie wprowadzona blokada obrotu zablokuje wszystkich powiązanych z nim kontrahentów. W przypadku braku przypisania płatnika do obsługiwanego handlowca przypisanie zostanie utworzone automatycznie.
 • W wersji Win / PDA:
 • Ulepszono ekran główny
  • Nowy layout – ikony, tło, rozmieszczenie.
 • Konsola zarządzająca:
 • Obsługa zastępstw handlowców
  • Planowane urlopy, jak również zdarzenia nieplanowane jak zwolnienia handlowców, teraz w prosty sposób można obsłużyć za pośrednictwem Konsoli zarządzającej.
  • Funkcja umożliwia czasowe przepisanie obsługiwanych kontrahentów jednemu lub kilku zastępującym handlowcom.
  • Zastępstwo możemy wprowadzić przez kartotekę kontrahentów lub w karcie obsługi użytkownika.
  • W kartotece kontrahentów istnieje możliwość przypisania zastępstwa dla obsługiwanego handlowca, do obsługi wskazanego kontrahenta.
  • Zastępstwo możemy zaplanować na datę przyszłą, mechanizm integracyjny automatycznie przypisze w ustalonym zakresie dat, wybranych kontrahentów oraz odpisze ich po upłynięciu wskazanego terminu. Lista zastępstw zawiera historię wszystkich skonfigurowanych wcześniej zastępstw. W kartotekach pracowników zastępstwa możemy przypisać grupowo, oznaczając kontrahentów z listy wg. wybranego kryterium filtrowania oraz wykorzystując zaznaczenie wszystkich z aktualnie widocznej listy.
  • Funkcjonalność jest rozwinięciem ręcznego sterowania przydzielaniem kontrahentów, wymaga wyłączenia parametru „32 – Automatyczne przypisanie kontrahentów do pracowników”, które polega na przenoszeniu relacji handlowiec - kontrahent z systemu centralnego.
 • Mapy tras mobilnej floty przedstawicieli
  • Planowane oraz przebyte trasy są prezentowane na mapach, umożliwiając wizualną weryfikację i optymalizację przemieszania pracowników. Podgląd mapy jest dostępny w dwóch miejscach systemu, wywoływanym z menu „Kontrola PH”:
  • Trasówki – mapa generowana jest na podstawie planowanej trasówki, przedstawia dane geolokalizacyjne kontrahentów rozmieszczone na mapie. Niezbędny jest wcześniejszy odczyt lokalizacji kontrahenta, kontrahenci bez określonych współrzędnych będą pominięci w rysowaniu mapy.
  • Przegląd wizyt – w tym wypadku mapa jest generowana na podstawie punktów odbytych odwiedzin, z uwzględnieniem kolorowania miejsc zgodnych z lokalizacją kontrahenta.
  • Generowane mapy wymagają dostępu do Internetu.
 • Sortowanie kontrahentów po polach dodatkowych w konsoli zarządzającej
  • Pola dodatkowe mogą być istotnym kryterium wyboru kontrahentów. Obecnie można je zastosować również podczas filtrowania oraz przypisania do handlowców mobilnych.
 • Cały proces integracji jednym przyciskiem
  • Dodano przycisk wykonujący obie akcje integracji wysyłkę i pobranie statusów potwierdzeń, zabezpieczając sytuację niepotwierdzonych dokumentów. Poprawiono proces odświeżania dat po wykonanych akcjach integracji automatycznych.
 • Mechanizmy synchronizacji:
  • Automatyczne wykrywanie zmian zainstalowanego komponentu Java podczas konfiguracji.

 

 

Formularz zamówienia aktualizacji programów Asseco Wapro

Aktulizacje Wapro taniej

Nazwa firmy *
kod, miejscowość *
ulica, nr domu/lokalu *
NIP *
email
(ew. nr faksu)
*
telefon *
aktualizacja do *
nr licencji*** *
Uwagi  
 
* pola obowiązkowe
** aktualizacja terminowa przeznaczona jest dla użytkowników, którzy posiadają wersje oprogramowania 8.2x.x lub wyższe
*** numery licencji można odczytać w programie w Pomoc > Informacje o programie > zakładka Licencja
W przypadku zamówienia aktualizacji wielu modułów, prosimy wysłać formularz zamówienia tyle razy ile posiadają Państwo numerów licencji lub dopisać w uwagach pozostałe moduły oraz ich numery licencji.

 

Aktualizacja WAPRO MAG Mobile 2: informacje, zasady, ceny, zmiany w najnowszej wersji

Zasady aktualizacji

WF-MAG aktualizacja VATCena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów Asseco WAPRO a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu.

Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 25% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 100 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 50% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 60% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 100 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości.

Przykład:
2 października 2017 r. do sprzedaży trafiły wersje płatne programów, oznaczone numerem 8.30.0


Użytkownik posiadający wersję 8.2x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 25% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.1x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 50% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 8.0x.x lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).

Bonus dla Nowego Klienta

Nowi użytkownicy systemów Asseco WAPRO otrzymują przez okres 7 miesięcy od daty rejestracji* systemu prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizacje na zasadach ogólnych.

Użytkownicy korzystający z aktualnej wersji oprogramowania uzyskują prawo do bezpłatnego wsparcia w zakresie pomocy technicznej.

* wydania pierwszego Kodu Aktywacyjnego

 

WF-MAG aktualizacja

Aby zamówić aktualizacje lub dowiedzieć się o jej koszcie prosimy o przesłanie na adres mailowy biuro@alatea.pl następujących danych:

 1. Posiadane moduły oprogramowania Asecco Wapro i ich numery licencji (typu: Nxxxxxxxxx )
 2. Numer NIP firmy na którą zarejestrowany jest program.
 3. Dane do faktury jeżeli mamy wysłać informacje o cenie w postaci faktury Pro Forma *.

lub wypełnić powyższy formularz.

* faktura Pro Forma to dokument będący propozycją faktury VAT.
Nie jest dokumentem księgowym i nie niesie żadnych zobowiązań - jest informacją o kwocie zapłaty jaką należy uiścić przed wysyłką przez nas zamówionych u nas towarów.

 

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
   
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej